ציפּורֶת - שירותי עריכה לשונית

טל':  054-6208560

מאמרים
 
 
תיקוני לשון - מילות חיבור ושעבוד
 
 
השיבוש
התיקון
ההסבר
 
מתי ש-
כש-, כאשר
פסוקית זמן איננה פותחת במילת שאלה, ולמילת שאלה אין מוסיפים ש- (חוץ מהצירופים 'מי ש-', 'מה ש-')
עוד בטרם
בטרם
ייתור לשון (בטרם = עוד לפני, עדיין לא).
איך שהגעתי
כאשר הגעתי
הצירוף 'איך ש-' אינו תקין, ואינו פותח פסוקית זמן.
מאחר ו-
מכיוון ו-
היות ו-
הואיל ש-
מאחר ש-
מכיוון ש-
היות ש-
הואיל ו-
דרך השעבוד היא באמצעות 'ש', חוץ מ'הואיל ו'.
בגלל ש-
מפני ש-, מאחר ש-
המילה 'בגלל' אינה מילת שעבוד. היא באה במשפט פשוט: 'בגלל ה...'
למה ש-
מפני ש-, כיוון ש-
למילת שאלה אין מצרפים 'ש-'
(חוץ 'ממי ש-', 'מה ש-').
במידה ו-
במידה ש-
דרך השעבוד היא באמצעות 'ש-' (חוץ מ'הואיל ו-')
כמה ש-
במידה ש-, ככל ש-
למילת שאלה אין מצרפים
'ש-' (חוץ 'ממי ש-', 'מה ש-').
באם
אם
ב' מיותרת.
אם היה לי כוח
לו/ אילו היה לי כוח
תנאי בטל לזמן עבר.
במקרה ו-, במקרה ש-
אם
 
במידה ו-/ במידה שירד גשם
תתבטל התחרות.
אם ירד גשם, תתבטל התחרות.
מדובר כאן בהצבת תנאי ולא במידות.
אפילו אם
אפילו
כפילות. אפילו = אף אילו
אפילו ש-
אפילו
 
על אף ש-
למרות ש-
עדיף: אף על פי ש-/ אף ש-
למרות ה-
'למרות' ו'על אף' פותחים תיאור ויתור במשפט פשוט.
כמובן ש-
כידוע ש-
כנראה ש-
בוודאי ש-
מובן ש-/ כמובן
ידוע ש-/ כידוע
נראה ש-/ כנראה
ודאי ש-/ בוודאי
המילים כמובן, כידוע, כנראה, בוודאי משמשות הסגר במשפט, ואחרי הסגר אין 'ש-'.
ייתכן ו-
ייתכן ש-
מילת השעבוד לפסוקית נושא היא 'ש-' ולא 'ו-'.

  

 
אל קובץ המאמרים N
 
ציפי לוי - עורכת לשונית, ליצירת קשר:
 פלאפון: 054-6208560  טלפקס: 03-9332931
בניית אתרים 2all