מחשב 2

עריכה אקדמית

 

עריכה אקדמית (עריכה מדעית) עוסקת בטקסטים מדעיים: עבודות סמינריוניות, הצעות מחקר, תזה, דוקטורט.

 

בעריכה אקדמית על הלשון הכתובה להיות מוקפדת, בהירה, עניינית ולא מליצית.

 

בעבודה אקדמית הכותב דולה פריטי מידע מן הספרות המקצועית ומעלה אותם על הכתב, אולם אין די בכך משום שעליו לתרגמם לשפתו האישית. בשלב זה נדרשת התערבותו של העורך הלשוני, שתפקידו לנפות את החומר ולהגישו בסגנון כתיבה אישי, תוך הקפדה על לשון תקנית, משפטים בהירים ועל שימוש נכון במונחים מקצועיים.

 

מלאכת העריכה האקדמית נעשית בשיתוף פעולה הדוק עם הכותב – יש ללבן סוגיות, לחדד מושגים ולהצליב בין נתונים למסקנות.  

 

 

בעריכה אקדמית העורך הלשוני מקפיד על:

 יסודות טכניים וצורניים:

 

< מבנה העבודה – שער, תוכן עניינים, מבוא, פרקים, סיכום, רשימה ביבליוגרפית, נספחים.

 

< מראה-מקום בגוף הטקסט.

 

< מראה-מקום בהערת שוליים.

 

< מיקום ציטטות (מובאות) והצגתן.

 

< עריכת הרשימה הביבליוגרפית (לפי כללי APA ו-MLA).   

 

< ארגון נכון של פסקאות והזחתן והקפדה על מרווחים.

 

 

בעריכה אקדמית העורך הלשוני מקפיד גם על:

 יסודות תוכניים:

 

< מיקוד נושא העבודה.

 

< הצגה של הנחות היסוד ושיטות המחקר.

 

< שמירה על עקיבות לוגית ועל קוהרנטיות רעיונית.

 

< ביסוס הטיעונים על ראיות והנמקות.

 

< שימוש במגוון גישות תיאורטיות לקידום הדיון.

 

< שימוש נאות בספרות המקצועית.

 

< שמירה על כללי הכתיבה התקנית: תחביר, כתיב, פיסוק.

 

 

 

עריכה אקדמית מקצועית – חותָם של הצלחה!

Call Now Button