מחשב

עריכה לשונית

עריכה לשונית היא מעורבות בטקסט הכתוב. יש טקסטים שזקוקים לעריכה לשונית מעמיקה, יש כאלה שזקוקים לליטוש קל, ויש, אם כי מעט, שלא זקוקים כלל לעריכה לשונית.

עורך לשוני מקצועי יכול לחולל פלאים בטקסט, עד כי יזרום בבהירות ובשטף. בחירה נכונה של עורך לשוני היא דבר חשוב מאוד, משום שעבודת העריכה דורשת רגישות ופתיחות רבה.   

 סוגי עריכה

 

< עריכת מקור ועריכת תרגום

< עריכה ספרותית

< עריכת עבודות אקדמיות

<עריכת תוכן לאתרי אינטרנט

 

 

 רמות עריכה לשונית

 עריכת ליטוש – עריכה לשונית-סגנונית קלה: האחדת כתיב, תיקון סימני פיסוק ושגיאות כתיב, תיקון שגיאות תחביר, ליטוש משפטים "מעורפלים". 

 

עריכת תוכן – עריכה לשונית-סגנונית יסודית: בדיקת שלמות, דיוק ובהירות הטקסט, השמטה או הרחבה של רעיון מסוים, שינויים במבנה הטקסט כמו כותרות, תתי כותרות וכו'.

 

שכתוב – הרמה הגבוהה ביותר בעריכה לשונית – כתיבת החומר מחדש.

 

  

שירותים נלווים: הגהה, שכתוב, ניקוד, עיצוב, קלדנות. 

 

דוגמה לעריכה לשונית:

 

< הגיבוי התמיכה שלו זקוק שהמנהל זקוק לה לא תיושג תחת בלחץ, אלא על ידי ניהול במשא ומתן מו"מ סבלני.

 

< קיים עדיין יש חשש למשטפונות  בואדיות בנחלים שבצפון שבהנגב הצפוני  ובערבה.

 

< אין זו איננה תכנית מושכת ואין בה כדי להקל על אלה הרוצים לשוב.

 

< בראשון באחד בלינואר מסיימים הבנקים מסיימים את מאזניהם ואין והם לא פתוחים לקהל במשך כל היום. 

 

< במהלך השיעור יקבלו התלמידים  יקבלו דף במהלך השיעור שהמורה הכין למענם מראש. 

 

 

 

 

 

 

עריכה לשונית לפי כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית. 

Call Now Button