book-2319957__340

עריכה ספרותית

עריכה ספרותית היא עריכה הנוגעת בנימי היצירה של המחבר, והיא באה בד בבד עם העריכה הלשונית.

עריכה ספרותית כמוה כליטוש יהלום. העורך הספרותי מלטש את הטקסט חזור ולטש, עד כי יהא נהיר, צלול ומדויק.

במלאכת העריכה הספרותית נדרש העורך הספרותי להכרעות ספרותיות, לדמיון שופע, סגנון רהוט, אינטרפרטציה מפותחת, רגישות ופתיחות. כמו כן, עליו להיות קשוב ונאמן לטקסט המקורי.

בעריכה הספרותית קיים שיתוף פעולה הדוק, דיאלוג יצירתי, בין העורך הספרותי למחבר, שהרי בסופו של דבר מדובר ב"בייבי" של המחבר.

 תפקידו של העורך הספרותי:


< לבדוק את מבנה הספר וסדר הפרקים.

 

< להבחין בין עיקר לטפל בטקסט.

 

< להוריד או להעלות את משלב השפה.

 

< לצמצם במידת האפשר אמירות מפורשות, פירוט יתר, חזרות.

 

< לשכתב את הטקסט, אם נדרש.

 

< להקפיד על זמני התרחשות העלילה, ועל המעבר מגוף ראשון לשלישי.

 

< לעבות את הדמויות.

 

< לדייק בפרטים המתייחסים למציאות האנושית.

 

< ליצור רצף כרונולוגי או לוגי בטקסט.

  

העורך הספרותי אינו אלא וירטואוז המשמש "עין בוחנת" לסופר.

דוגמה לעריכה ספרותית:

 

הוא גר ברחוב אלברטו בצריף בן של חדר אחד שמוקם בדיוק שעמד באמצע המגרש החצר ממש. החצר נראתה הייתה ירוקה למראה. ושם ניצב  עץ אכן היה המנגו הגדולהיו שם עץ גם קוקוס היה שם ועץ שזיפים ושזיףהמקום החצר נראתה פראית כולה, כאילו לא אינה נמצאת כלל בתוך
העיר 
כלל, עד שלא יכולת לראות את כל בנייני הבטון הגדולים שברחוב.

 

הוא צדק. פירות המנגו היו מתוקים ועסיסיים. אכלתי כשישה לערך מהם והמיץ הצהוב של המנגו נזל על זרועותיי אל מרפקי, והכתים את חולצתי.

   

 

 

עריכה ספרותית – כמוה כמעשה אמנות.

Call Now Button