תיקוני לשון - מילות חיבור ושעבוד

 

השיבוש
התיקון
ההסבר

 

מתי ש-
כש-, כאשר
פסוקית זמן איננה פותחת במילת שאלה, ולמילת שאלה אין מוסיפים ש- (חוץ מהצירופים 'מי ש-', 'מה ש-')
עוד בטרם
בטרם
ייתור לשון (בטרם = עוד לפני, עדיין לא).
איך שהגעתי
כאשר הגעתי
הצירוף 'איך ש-' אינו תקין, ואינו פותח פסוקית זמן.
מאחר ו-

מכיוון ו-

היות ו-

הואיל ש-

מאחר ש-

מכיוון ש-

היות ש-

הואיל ו-

דרך השעבוד היא באמצעות 'ש', חוץ מ'הואיל ו'.
בגלל ש-
מפני ש-, מאחר ש-
המילה 'בגלל' אינה מילת שעבוד. היא באה במשפט פשוט: 'בגלל ה…'
למה ש-
מפני ש-, כיוון ש-
למילת שאלה אין מצרפים 'ש-'

(חוץ 'ממי ש-', 'מה ש-').

במידה ו-
במידה ש-
דרך השעבוד היא באמצעות 'ש-' (חוץ מ'הואיל ו-')
כמה ש-
במידה ש-, ככל ש-
למילת שאלה אין מצרפים

'ש-' (חוץ 'ממי ש-', 'מה ש-').

באם
אם
ב' מיותרת.
אם היה לי כוח
לו/ אילו היה לי כוח
תנאי בטל לזמן עבר.
במקרה ו-, במקרה ש-
אם
 
במידה ו-/ במידה שירד גשם תתבטל התחרות.
אם ירד גשם, 
תתבטל התחרות.
מדובר כאן בהצבת תנאי ולא במידות.
אפילו אם
אפילו
כפילות. אפילו = אף אילו
אפילו ש-
אפילו
 
על אף ש-

למרות ש-

עדיף: אף על פי ש-/ אף ש-

למרות ה-

'למרות' ו'על אף' פותחים תיאור ויתור במשפט פשוט.
כמובן ש-

כידוע ש-

כנראה ש-

בוודאי ש-

מובן ש-/ כמובן

ידוע ש-/ כידוע

נראה ש-/ כנראה

ודאי ש-/ בוודאי

המילים כמובן, כידוע, כנראה, בוודאי משמשות הסגר במשפט, ואחרי הסגר אין 'ש-'.
ייתכן ו-
ייתכן ש-
מילת השעבוד לפסוקית נושא היא 'ש-' ולא 'ו-'.

                                                                                                                                         חזרה לקובץ המאמרים

Call Now Button